Osztatlan közös

Osztatlan közös tulajdon megszüntetése

2021. január 1. napjával lépett életbe A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény.

Ezen túl megjelent, a fenti törvény végrehajtási utasítása, mely részletesen szabályozza, hogy milyen módon és milyen eljárás lefolytatása mellett van lehetősége a terület tulajdonosoknak az osztatlan közös területeket megszüntetni.  A rendelet: 647/2020. (XII. 23.) Kormány rendelet a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásának részletes szabályairól

A törvény célja az agráriumban dolgozók támogatása, a stabil tulajdonosi szerkezet megerősítése a gazdaságosan művelhető birtokméretek kialakításával. További cél a sok tulajdonosból álló táblák mennyiségének csökkentése a táblán belüli tulajdonviszonyok rendezésével, megszüntetésével.

.

Milyen lehetőségek adódnak a tulajdonosoknak az osztatlan közös tulajdon megszüntetésére? Milyen eljárás lefolytatása mellett lehet ezt megvalósítani?

Osztatlan közös megszüntetése

1. Megosztás

 • bármelyik tulajdonostárs kezdeményezheti, az ingatlanügyi hatóságnál
 • a kezdeményezést követően 90 napon belül be kell nyújtani az átvezetési kérelmet a hatósághoz,
 • a tulajdonosok megegyezése szükséges (táblán belüli többségi tulajdonosok egyezsége elegendő)
 • A törvény meghatározza, hogy táblák tulajdonviszonyainak rendezése során az egyes művelési ágak tekintetében melyek a minimum területméretek, amiknek a megosztás eredményeképpen létre kell jönniük, ezek a következők:
  • szőlő, kert, gyümölcsös, nádas művelési ág: 0,3 ha
  • szántó, rét, legelő, erdő és fásított terület művelés ág:  1,0 ha
  • zártkerti földnek minősülő ingatlan: 0,15 ha
Osztatlan közös megszüntetése

2. Egyetlen tulajdonostárs általi birtokbavétel – bekebelezés

Az osztatlan közös tulajdon megosztását alapesetben a tulajdonostársak egyezségén alapulva kell megtenni. Azonban előfordulhat, hogy a megosztással nem alakítható ki legalább két, a területi minimumnak megfelelő földrészlet, így az egyezségen alapuló megosztás eleve nem jöhet szóba. Ilyen esetekben az osztatlan közös tulajdont kizárólag úgy lehet megosztani, ha az ingatlan teljes egészében egy tulajdonos tulajdonába kerül. Ezzel biztosítható a művelésre alkalmas nagyságú egybefüggő területek létrehozása.

 • ha nem alakítható ki legalább két, a minimális területnagyságot elérő ingatlan
 • bármelyik tulajdonostárs kezdeményezheti, a sorrend:
  • több kezdeményező esetén a legnagyobb földhasználó (1),
  • a legnagyobb tulajdonosi résszel rendelkező tulajdonos (2),
  • a legfiatalabb tulajdonos (3)
 • A területrészek megszerzése során a NFK honlapján lévő értékbecslési ajánlatban foglalt értékek az irányadó minimum értékek, amely áron megfizetésre kerülhet a megszerzett ingatlanrészek ellenértéke.  
 • Ha a többi tulajdonostárs, vagy a bekebelező tulajdonostárs nem ért egyet az értékbecslési ajánlatban meghatározott értékkel, úgy igazságügyi szakértővel új termőföld értékbecslési szakvéleményt készíttethetnek. Ha az új értékbecslési szakvéleményben foglalt összeg legalább 20%-al eltér az értékbecslési ajánlatban foglalt összegtől, úgy a bekebelezés során ezt az összeget kell figyelembe venni a vételár megfizetésekor.
 • A tulajdonostársak az osztatlan közös tulajdonnak a fenti törvény megszüntetése során kialakuló jogvitájuk esetén bírósághoz fordulhatnak.
Osztatlan közös megszüntetése

3. Kisajátítással történő megszüntetés

Bármely tulajdonostárs kezdeményezheti az Állam általi kisajátítást, melyet a Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szerv dönt a kisajátítási eljárás megindításáról.  

 • feltétele, hogy 3 alkalommal beadott osztatlan közös megszüntetési eljárás sikertelenül záruljon
 • az ingatlan tulajdonosainak a száma haladja meg a 100 főt, vagy
 • a tulajdonosok száma haladja meg a 30 főt, de úgy, hogy a területnagyságok mértéke és tulajdonosok számának hányadosa kisebb, legyen, mint 0,5.

Az értékbecslési ajánlatban szereplő vételi ár, termőföld értékbecslés kompetencia területen bejegyzett, igazságügyi szakértő által készített szakvéleménnyel módosítható.

Szakvélemény készítéssel kapcsolatban kérem keressen!

Telefon: +36 20 434 6972