Vagyonértékű jog kalkulátor

Mennyit ér a vagyonértékű jog?

Az termőföld értékbecslések során a szakértőnek figyelembe kell venni az értékelendő ingatlanon található, a tulajdoni lapon feltüntetett vagyonértékű jogokat, mivel ezek befolyásolják az ingatlan értékét.  Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 72. §-a részletezi a különböző vagyonértékű jogok értékének megállapítását, mely metodikát és módszert minden értékbecslésnél, így a kisajátítással érintett ingatlanok érték megállapításánál is alkalmaznak a szakértők. (Kisajátítási törvény 2007. évi CXXIII. 17. §).

Az értékbecslések során tehát az ingatlan értékének megállapításán túl meghatározásra kerül a bejegyzett vagyonértékű jog értéke is. A terület értékesítése, vagy egy kisajátítási eljárás során az ingatlan tulajdonosát a teljes ingatlanértéknek a haszonélvezeti joggal csökkentett értéke illeti csak meg!

A vagyonértékű jog értékének meghatározása során első lépésként meg kell határozni a vagyonértékű jog egy évi értékét, ez jogszabály szerint az ezzel terhelt dolog (vagyis az ingatlan becsült értéke) 1/20-ad része.  A jogszabályi iránymutatás szerint:

  • Határozott időre kötött haszonélvezet értéke nem lehet több az egyévi érték 20-szorosánál.
  • Határozatlan időre terjedő vagyoni értékű jog esetében a jog értéke – kivéve ha valamely személy életének, házasságának vagy özvegységének teljes idejére kiterjed – az egy évi érték 5-szöröse.
  • Ha a vagyoni értékű jog valamely személy életének, házasságának vagy özvegységének teljes idejére kiterjed (határozatlan idejű vagyonértékű jog), annak értékét az illető személy életkorát is figyelembe véve kell megállapítani, az alábbi táblázat iránymutatásai szerint:

a vagyoni érték jogosultjaa teljes ingatlanérték 1/20-ad részének
25 évesnél fiatalabb10-szerese
25-50 éves8-szoros
51-65 éves6-szoros
65 évesnél idősebb4-szeres